Over QLC

QLC is een initiatief van Willem Schnitger. Onder de naam In Terris heeft hij in de afgelopen jaren veel automatiserings-werk uitgevoerd voor tal van archeologische projecten in Nederland en in het Caribisch gebied.

QLC heeft zich gespecialiseerd in de geautomatiseerde dataverwerking ten behoeve van archeologische projecten. Daarbij kwam steeds meer de nadruk te liggen op het door QLC speciaal voor de archeologie ontwikkelde Archeologisch Informatie Systeem (AIS) ArcheoLINK. Door het succes van ArcheoLINK heeft QLC zich de afgelopen jaren uitgebreid met verschillende ervaren archeologen die een zwak hebben voor automatisering of data beheer.

QLC
is geen doorsnee automatiseringsbedrijf want de werkzaamheden worden uitgevoerd door gespecialiseerde archeologen. Dit betekent dat QLC de ideale partner is voor alle instellingen en diensten die behoefte hebben aan een moderne en verantwoorde verwerking van archeologische gegevens.

Voor commentaar, opmerkingen en vragen kunt u contact opnemen met:

info@archeolink.eu