QLC Diensten

Het is van groot belang om het opzetten van een systeem voor de verwerving van data door deskundigen op dit terrein te laten uitvoeren. QLC kan tijdens de voorbereiding van een project zorgen voor een gedegen plan ten behoeve van een zo efficiënt mogelijke dataverwerving.

Door de begeleiding op lokatie te laten plaatsvinden, is er een directe wisselwerking mogelijk tussen de onderzoekers en de archeologen van QLC.

QLC kan de gegevensstromen tijdens een archeologisch project coördineren, zodat vervelende verassingen achteraf vermeden kunnen worden.

QLC is gespecialiseerd in het verwerken en analyseren van archeologische gegevens. In sommige gevallen kan het van belang zijn om al tijdens een project te kunnen beschikken over bepaalde informatie. QLC kan in de meeste gevallen direct voor de vereiste gegevens zorgen. Voor bepaalde projecten verzorgt QLC een meer diepgaande analyse van data. Het gaat hier onder andere om GIS-analyse. Uiteraard worden alle gegevens op een overzichtelijke en moderne wijze gepresenteerd, geheel naar de wensen van de opdrachtgever.
QLC heeft de kennis in huis van o.a. de volgende software:

DATABASE: Foxpro, Access, Dbase, Mysql, SQLserver, Oracle;

GIS-ANALYSE: Autocad, Surfer, Mapinfo, ArcGIS.

Naast het standaard pakket van ArcheoLINK maakt QLC ook tailormade oplossingen. Dat kunnen klant specifieke aanpassingen zijn aan ArcheoLINK, maar ook volledig naar de wens van de klant vervaardigde modules en tools.

Het is van groot belang over de juiste hard- en software te beschikken om de dataverwerving en -verwerking zonder problemen te kunnen uitvoeren.

Elke situatie vereist specifieke hulpmiddelen. In sommige gevallen kan worden volstaan met een "simpele" desktop computer. In andere gevallen is het misschien gewenst een compleet netwerk aan te leggen. Ook voor de keuze van computers en randaparatuur die in het veld gebruikt worden, kan deskundig advies noodzakelijk zijn.
QLC beschikt over de kennis om te kunnen adviseren over de benodigde hard- en software voor alle soorten archeologische projecten. Hierbij kan het ArcheoLINK systeem met of zonder aanpassingen een oplossing bieden, maar ook een volledig op maat gemaakt systeem behoort tot de mogelijkheden

Hard- en software moeten op de juiste wijze worden geïnstalleerd en vervolgens worden onderhouden. Door onzorgvuldigheid en/of onaangekondigde en altijd ongelegen computerproblemen kunnen grote problemen ontstaan die voor ernstige vertraging of zelfs verlies van gegevens kunnen zorgen.
De medewerkers van QLC kunnen voor u installatie en onderhoud van computers, randapparatuur en software op lokatie verzorgen.

mapinfo

QLC is leverancier van Pitney Bowes Mapinfo professional en Vertical Mapper. MapInfo Professional biedt een oplossing voor vrijwel al uw kaartgerelateerde vragen.

De MapInfo cursus is toegespitst op de mogelijkheden die MapInfo biedt voor archeologen.

QLC verzorgt een 3 daagse cursus MapInfo Professional speciaal voor archeologen. De cursus is volledig toegespitst op de mogelijkheden die MapInfo biedt binnen de archeologie. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de onderdelen die in de cursus aan bod komen.

De cursus duurt drie dagen en behandelt de hierna te noemen onderwerpen. De Cursus wordt gepresenteerd middels uitgebreide powerpoint presentaties met animaties en cursus boek om de Mapinfo functionaliteit duidelijk te maken. Aan de hand van zogenaamde werksets lopen de cursisten elk op hun ‘eigen’ computer in Mapinfo direct mee door de stof. De handelingen dienen zelf te worden uitgevoerd op basis van de voorbeelden in de powerpoint presentatie. Hierdoor wordt het geheel interactief en worden de cursisten actief betrokken bij het werkelijk gebruiken van Mapinfo op alle onderdelen. Per cursusdag zijn er ook 2 tot 3 opdrachten die door de cursisten dienen te worden uitgevoerd om de gepresenteerde stof in de praktijk toe te passen.

De te behandelen onderdelen zijn o.a.:

 • Inleiding: Een korte inleiding waarin de docent zich voorstelt en de opzet van de cursus wordt besproken.
 • De gestandaardiseerde Archeologische Datastructuur: Er wordt ingegaan op de essentie van een goede datastructuur. Hoe is deze opgebouwd en hoe wordt deze gebruikt. Het is niet noodzakelijk dit zelf te kunnen bouwen, inzicht in de structuur is echter wel van groot belang om er mee te kunnen werken in Mapinfo.
 • GIS en topologie: inleiding tot GIS. GIS geschiedenis, welke soorten GIS zijn er, uitleg topologie en waarom Mapinfo.
 • Mapinfo Basics: Inleiding tot Mapinfo. De mapinfo datastructuur, Mapinfo basis handelingen zoals kaartlagen en tabellen openen en aanmaken, kaartlagen ordenen en instellen, objecten selecteren, objecten en attribuut data toevoegen, grafische datastijlen, weergave stijlen bewaren.
 • Raster images registreren: Wat zijn raster images en waarvoor dienen raster images. Het gebruik en de registratie van raster images als kaartlaag. Kaartlaag projecties.
 • Objecten editen en topologisch correct digitaliseren: Objecten wijzigen, nodes, multi select opties. Topologisch correct digitaliseren, ‘knippen en plakken’ van objecten. Attribuut data tabel beheer.
 • Het Workspace bestand: wat is een workspace, wat doet een workspace, hoe is een workspace gestructureerd. De ‘achterdeur’ naar de workspace inhoud.
 • Thematische kaarten: Wat zijn thematische kaarten en hoe worden ze gebouwd. De verschillende grafische typen thematische kaarten. Koppeling van kaartlagen met andere tabellen.
 • Queries: De basis van query bouw wordt behandeld. Wat is een query, wat doet een query, waarvoor is een query nodig en hoe wordt een query opgebouwd.
 • Import / export: het importeren en exporteren van zowel grafische als tabulaire gegevens in Mapinfo-vreemde bestandsformaten wordt behandeld. Bijvoorbeeld, importeren en exporteren van Autocad DWG en DXF en ESRI shape files, en DBF, ASCII text files en Access databases. Export van grafische image formaten zoals JPG. Het creëren van een punten kaart uit een geïmporteerde lijst coördinaten.
 • 3D mogelijkheden in Mapinfo: het creëren van 3D afbeeldingen en 2D hoogte kaarten. Gecombineerd met andere kaartlagen.
 • De kaart layout: het maken van de definitieve kaart layout in Mapinfo als eindproduct. Kaartopmaak, legenda eenheden, schaalbalk, noordpijl, coördinaten, schaal, het labelen van kaartlagen.